CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Seznam vysokých škol

Region:
Obor:
Klíčové slovo:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

hočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost rozvíjená na Jihočeské univerzitě (JU) zahrnuje všechny typy studijních programů v oborech

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994.

Moravská vysoká škola Olomouc

nabízí unikátní prostředí, jehož hlavním cílem je podpora malých a středních podniků v regionu se zaměřením na rozvoj byznys inovací.

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové je mladou vysokou školou se čtyřmi fakultami, jedním ústavem a téměř devíti tisíci studenty, která sídlí v jednom z nejkrásnějších českých měst.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Veřejná vysoká škola univerzitního typu zřízena 28. 9. 1991, působí v Ústeckém kraji, má 8 fakult.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena v roce 1918. V současné době má tři fakulty, a to Fakultu veterinárního lékařství, Fakultu veterinární hygieny a ekologie a Farmaceutickou fakultu.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

VŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

VŠPJ je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Poskytuje profesně orientované vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech zaměřených na cestovní ruch, ekonomiku, techniku, IT, sociální práci a zdravotnictví.