CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Seznam IPIP

Typ IPIPu:
Region:
Obor:
Klíčové slovo:

BIC Brno spol. s r.o.

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které působí v České republice již přes 20 let. Svou činností a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ vytváříme spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporujeme tím

BIC Plzeň

BIC Plzeň- centrum podporující startupy a rozvoj firem v plzeňském regionu. Poskytuje poradenské služby, realizuje specické projekty zaměřené na inovační podnikání, poskytuje prostory pro firmy a VaV instituce.

Inovacentrum ČVUT

Inovacentrum ČVUT je univerzitní centrum pro spolupráci s průmyslem v České republice i v zahraničí. Poskytuje komplexní služby všem, kteří chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost a k inovaci výroby, provozu nebo služeb využít odbornosti expertů.

Podnikatelský inkubátor Brno-Jih (Provozovatel VÚSH, a.s.)

Cílem Podnikatelského inkubátoru Brno – Jih je podpora vzniku nových firem s inovačním potenciálem (tzv.start-up) a vytvoření kvalitních a dostupných podmínek pro jejich rozvoj.

Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o.

Hlavním posláním inkubátoru je podpora malých, středních , začínajících a inovativních firem. Prostřednictvím našich služeb podporujeme a rozvíjíme inovační aktivity našich klientů.

PV Roztoky s.r.o.

Projekt spočívá ve vybudování moderního technologického parku sloužícího pro účely aplikovaného výzkumu a vývoje v Roztokách u Prahy.

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

1. Společnost vyvíjí činnost podnázvem: Společnostvědeckotechnických parků ČR, z.s.. Společnost používá zkratku: SVTP ČR\r\n3. Sídlem společnosti je Praha\r\n

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Jsme obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové. Poskytujeme pomoc jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Prostřednictvím našich služeb podporujeme a rozvíjíme inovační aktivity našich klientů.

Technologické inovační centrum

Technologické inovační centrum s.r.o. bylo založeno v roce 2005, zakladateli se staly Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínský kraj. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji a podpoře inovačního podnikání ve Zlínském kraji.

Vědecko-technologický park Ostrava

Posláním společnosti je již od r. 1997 vybudovat a provozovat Vědecko-technologický park, který poskytne prostor pro komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, průmyslové osvojování výsledků výzkumu, inovace výrobků a rozvoj podnikání.

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) je místo pro růst vašeho podnikání a vašich nápadů.

VTP Roztoky a.s.

Vědeckotechnický park je koncipován jako nájemní objekt pro firemní vědecké týmy zabývající se aplikovaným výzkumem a vývojem se širokým spektrem podpůrných služeb poskytovaných provozovatelem parku.

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Centrum CzechGlobe svou činností navazuje na téměř dvacetiletou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin.

Výzkumný ústav stavebních hmot

Výzkumná instituce zabývající se převážně aplikačním výzkumem a realizací v oblasti technických věd

Business Angels Club Start-up

Business Angels Club Start-up provozuje společnost Konference s.r.o., která se dlouhodobě zabývá organizováním setkání investorů, majitelů firem a podporou vzniku nových firem.

CzechInvest

CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Zahraničním investorům a domácím podnikatelům nabízí služeby, jejichž prostřednictvím podporuje konkurenceschopnost české ekonomiky.

JIC

JIC podporuje lidi ve vytváření firem, které mění svět. Pomůže vám ověřit nápad, zrealizovat ho a vybudovat úspěšnou firmu.

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání

Hlavním posláním JAIP je navrhovat a aplikovat politiku podpory inovačního podnikání, technologického rozvoje a výzkumně-vývojové základny s ohledem na národní rámec a regionální specifika.

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

KARP jako jediná agentura v Karlovarském kraji podporuje a realizuje aktivity, jejichž cílem je podpora místního potenciálu za použití zavádění inovací, nových forem spolupráce, podpory vzdělávání a podpory rozvoje podnikatelského prostředí.\r\n\r\n\

Vyrtych - Technologický park a inkubátor, s.r.o.

Vytváříme vhodné prostředí pro rozvoj mladých inovačních firem, podporujeme vědeckou činnost a zprostředkováváme využití výsledků univerzitních výzkůmů v podnikatelské praxi.