CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Zajímavosti:

Nové nápady ve Fatře

27.11.2013

I když jsou výrobky z Fatry zárukou vysoké kvality a poctivé práce, hledáme nové náměty na inovace našich produktů, které by vedly k vyšší spokojenosti zákazníků.

Jednou z cest, jak získat dobré nápady, je využití myšlenek vlastních zaměstnanců. Proto je ve Fatře nastaven motivační systém podávání zlepšovacích návrhů.

 Fatře se rovněž osvědčila spolupráce s předními českými designery, za kterou byla nominována v kategorii Výrobce roku v prvním kole cen Czech Grand Design za rok 2013.

Zcela zásadní v oblasti produktových a procesních inovací je pro Fatru spolupráce s vysokými školami a výzkumnými organizacemi. Fatra se účastní Programu Technologické agentury CŘ na podporu rozvoje spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci projektu „Centrum pokročilých a kompozitních materiálů“, který je řízen Univerzitou Tomáše Bati. Neméně významná je spolupráce s Centrem organické chemie, a.s., s Univerzitou Pardubice apod.

Stávající spolupráci chceme dále rozšiřovat. Proto Fatra koncem listopadu uspořádala kontaktní workshop, nazvaný Den otevřených dveří pro vysoké školy a výzkumné ústavy. Pozvání přijali zástupci Univerzity Tomáše Bati, Vysokého učení technického, Českého vysokého učení technického, Univerzity Pardubice, Mendelovy univerzity, Středoevropského technologického institutu CEITEC, Centra organické chemie, Technologického inovačního centra a Plastikářského klastru. Celodenní setkání středního a vrcholového managementu Fatry se zástupci VŠ a VO si kladlo za cíl blíže se poznat a nalézt témata pro budoucí spolupráci. Setkání s akademiky zahájil generální ředitel společnosti, ing. Čechmánek představením profilu společnosti, vedoucí prodeje seznámili účastníky s výrobkovým portfoliem Fatry i s příležitostmi pro společný vývoj, vedoucí výroby ukázali účastníkům zpracovatelské technologie apod. Bohatý program skončil až večer prohlídkou nově vybavených vývojových laboratoří Fatry.

Průmyslový sektor mívá připomínky k odtrženosti od praxe a k malé reálné využitelnosti výzkumu na VŠ, akademici se mohou domnívat, že průmysl nedoceňuje význam vývoje, preferuje průměrnost, zaměřuje se na krátkodobý rychlý zisk a neuvažuje v dlouhodobějším výhledu. Z celodenního setkání akademiků a zaměstnanců Fatry je zřejmé, že obě strany chtějí najít společnou řeč a jsou jim blízká slova T. Bati:  „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“

Zpět na zajímavosti