CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Zajímavosti:

Plzeňské podnikatelské vouchery

22.06.2017

Program „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“

 

Byl vyhlášen program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“.

Město Plzeň alokovalo na program pro roky 2017-18 celkové prostředky ve výši 2.000.000,- Kč. Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. 9. 2017.

Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb, nejvýše však 120.000,- Kč (malé a střední podniky - dotace 75 %, velké podniky - dotace 40 %). U multioborových služeb lze % čerpat do stejné výše, ale dotaci lze získat až do výše 180.000,- Kč.

Program je podnětem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s VO jako poskytovatelem znalostí a k zahájením či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterým samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzivnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a VO si při účasti v programu ověří schopnost vzájemné spolupracovat a vytvořit si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Příjem žádostí firem o dotaci bude probíhat od 1. 9. 2017 do 11. 10. 2017.

Dotované služby mohou zahrnovat tyto činnosti:

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru.
  • Vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru.
  • Návrh designu výrobků. 

 

BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum poskytuje informace k účasti v programu a bude přijímat žádosti.

Více informací na: www.bic.cz/vouchery

Tel. 377 235 379

Zpět na zajímavosti