CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Zajímavosti:

Služby infrastruktury - Výzva V

13.08.2018

Dne 10.07.2018 byla vyhlášena v rámci programu Služby infrastruktury Výzva V. 

Žádosti budou přijímány od 28. 8. 2018 do 27. 11. 2018.

O dotaci mohou žádat podnikatelské subjekty; i ty, které jsou až ze 100 % vlastněny veřejným sektorem. Podporovanou aktivitou je poskytování služeb inovačním podnikům - MSP

Forma a výše podpory:

  • dotace na projekt je poskytována:

a) minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč v případě příjemce – zprostředkovatele dotace (inovační infrastruktury),
b) minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč v případě dotace na služby pro konečného příjemce – konkrétní MSP.

  • míra podpory:

– 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) – uživatelů poradenských služeb
– 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce

Způsobilými výdaji jsou:

  • osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům – inovativním MSP (poradců a expertů),
  • nákup externích poradenských služeb,
  • marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),
  • režijní náklady (15 % z osobních nákladů dle bodu 5.2 a).

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha,
  • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování kritérií pro hodnocení definovaných v této Výzvě,
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel/příjemce).

Hlavním cílem je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Více informací a veškeré související dokumenty naleznete v následujícím odkazu: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-v/ 

Zpět na zajímavosti