CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Poslání portálu

JAKÉ JE POSLÁNÍ PORTÁLU?

Mezi vysokými školami, aplikační sférou, institucemi podpory inovačního podnikání a studenty

  1. nalézt a posílit vzájemnou spolupráci,
  2. zjednodušit komunikaci,
  3. získat přehled a informace o možnostech spolupráce.

Vysoké školy (VŠ)

Vysoké školy představují skupinu s velice širokým spektrem oblastí zájmů. Portál SPOLUPRACE.ORG jim nabízí možnost prezentovat se především jako vědecko-výzkumné instituce a představit výsledky svého výzkumu pro komerční využití. Umožňuje hledat partnery pro další rozvoj a zahájení nových výzkumných projektů, a to jak z oblasti vědecko-výzkumných institucí, tak ze soukromé sféry. Na portálu mohou vysoké školy poptávat také odborníky z praxe, stáže pro své studenty apod.

Inovační podniky

Podniků nabízí portál důležité informace, které podporují růst jejich inovačního potenciálu. V praxi to znamená, že podnik na portálu SPOLUPRACE.ORG nalezne informace o spolupráci při vědecko-výzkumných projektech realizovaných vysokými školami, nabídky spolupráce od institucí pro podporu inovačního podnikání (možnosti poradenství, využití moderních technologií, volných prostor, kontakty na další inovační instituce v domácím a zahraničním prostředí, ale také finančního partnera nebo vhodný finanční nástroj k rozvoji své společnosti). Nalézt zde mohou také podnikavé studenty a mladé odborníky do svého týmu.

Instituce podporující inovační podnikání (IPIP)

Instituce pro podporu inovačního podnikání (zejména vědeckotechnické parky, centra pro transfer technologií, výzkumné instituce, svazy, komory apod.) představují významnou skupinu vytvářející prostředí pro zvyšování inovačního potenciálu České republiky. Na portálu SPOLUPRACE.ORG mohou nalézt především kontakty na spolupracující vědecko-výzkumné instituce a inovační podniky. Portál SPOLUPRACE.ORG mohou využít také jako prostor pro nabídku svých služeb (tj. pronájem prostor, technologií a odborníků, poradenství, partnerství a další).

Studenti

Studenti především vyšších odborných a vysokých škol mohou na portálu SPOLUPRACE.ORG nalézt rady jak úspěšně zahájit podnikatelskou činnost, kontakty na potenciální partnery, kteří jim pomohou v počátcích podnikání, případně nabídnou finanční zabezpečení. Kromě podpory podnikatelských záměrů zde mohou nalézt také nabídky stáží, stínování manažerů, spolupráce na vědecko-výzkumných projektech a nabídky na spolupráci na bakalářských, diplomových a disertační prací.

CO LZE NA PORTÁLU NALÉZT?

Databáze subjektů

Tato databáze přehledně shromažďuje aktuální informace a kontakty na registrované subjekty. Zaregistrujte se a prezentujte svojí organizaci na portálu.

Databáze možností spolupráce

Hlavní součástí portálu je databáze možností spolupráce, ve které se shromažďují aktuální nabídky a poptávky, tedy možnosti spolupráce. Každý subjekt zaregistrovaný na portálu má možnost vložit svou spolupráci v podobě stáží, poradenství, vedení studentských prací, zakázkového výzkumu, pronájmu přístrojového a laboratorního zařízení atd.

Pokud máte zájem vložit na portál svou možnost spolupráce, stačí k tomu jen 3 kroky:

  1. Krok: Zaregistrovat se jako uživatel
  2. Krok: Zaregistrovat svoji organizaci
  3. Krok: Vkládat své možnosti spolupráce

Pokud chcete vyhledat spolupráci, navštivte databázi možností spolupráce.

Podpora spolupráce

Portál dále shromažďuje informace o akcích a projektech spolupráce, příklady úspěšné spolupráce, publikace aj.


NAVŠTIVTE PORTÁL WWW.SPOLUPRACE.ORG A NEJDĚTE PARTNERA PRO SVŮJ PROJEKT!