CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Investiční priorita

Posilávní výzkumné a inovační infrstruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež  jsou předmětem celoevropského zájmu.

Specifické cíle:

SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

Cílem je prostřednictvím posílení předpokladů pro excelentní výzkum zvýšit počet výzkumných týmů, které dosáhnou mezinárodní kvality z hlediska originality výzkumu a praktických dopadů výzkumu. Podpořeny budou výzkumné týmy a jimi využívané infrastruktury s kvalitativními předpoklady pro dosažení výzkumné excelence (např. publikace, aplikované výsledky, účasti v mezinárodních projektech). Klíčové je přitom využití existující moderní infrastruktury, posílení internacionalizace výzkumných týmů a koncentrace personálních a finančních zdrojů do rozvoje kapacit pro excelentní výzkum reagující na globální společenské výzvy v souladu s prioritami identifikovanými RIS3.

SC 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Cílem je zvýšit praktické přínosy výzkumu pro řešení společenských výzev a obecně pro společnost, čehož bude dosaženo zejména prostřednictvím budování a posílení kapacit pro efektivní spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v předaplikačním výzkumu. Výsledky přispějí ke zvýšení kvality života obyvatel a k řešení velkých společenských témat. Výše zmíněný výzkum bude naplňovat strategické dlouhodobé potřeby trhu s využitím stávajících výzkumných infrastruktur. Na tento cíl synergicky navazují intervence Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zaměřené na transfer technologií a průmyslový výzkum ve spolupráci výzkumných organizací a podniků.

SC 3 - Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

Cílem je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3. Infrastrukturně zaměřené intervence budou probíhat v synergii s podporou výzkumně zaměřených studijních programů uskutečňovanou ze specifického cíle 5 prioritní osy 2.

SC 4 - Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

Cílem je zvýšit kvalitu strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni a zavést motivační systém hodnocení a financování výzkumných organizací. Kvalitnější strategické řízení výzkumu bude založeno zejména na rozsáhlejším využívání znalostí o dopadech uskutečněných programů a politik a na účinnější koordinaci řízení výzkumné politiky na všech hierarchických úrovních.