CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Prioritní osa 1 - rozvoj výzkumu a vývoje

Investiční priorita:

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podpora investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití

Specifické cíle:

SC 1.1 - Zvýšit inovační výkonnost podniků

Hlavním cílem je rozvoj podnikání založeného na intenzivní tvorbě a využívání unikátníchznalostí ve všech oborech významných z pohledu specializace ČR. Rozšíření moderní výrobnía VaV infrastruktury posílí inovační kapacity podniků, umožní realizovat vlastní VaV aktivitya zároveň zvýší poptávku po výsledcích výzkumu realizovaného ve výzkumných organizacích a to i v oblasti technologií s největší růstovou perspektivou. Naplňování SC povede k zavádění inovací vyšších řádů na trh a zlepšení technických fází inovačního procesu.

SC 1.2 - Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejnýma podnikovým sektorem. Naplňování specifického cíle přispěje k většímu počtu transferů technologií a znalostí, zvýšení mobility, mezisektorové spolupráce a zlepšování podmínek prorozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitucelého inovačního systému v ČR.