CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostního int

Investiční priorita

Rozšiřování širokopásmového připojení a zavádění vysokorychlostních sítí a podpora zavádění vznikajících technologií a sítí pro digitální hospodářství.

Specifické cíle:

SC 4.1. - Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

Sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s patří mezi základní infrastrukturu státu a jsou významným komunikačním prostředkem moderního hospodářství, nepostradatelným nástrojem znalostní společnosti, v níž se uskutečňuje dělba práce a která se orientuje na produkci služeb s vysokou přidanou hodnotou. Hlavním cílem je růst konkurenceschopnosti ekonomiky založený na moderních vysokorychlostních přístupových sítí k internetu.

SC 4.2 - Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

Sofistikované produkty v oblasti ICT a související služby jsou prvky základního významu, které horizontálně prostupují všechny obory lidské činnosti, a bez nichž nelze efektivně realizovat podnikatelské záměry, ani zvyšovat kvalitu života společnosti. Český ICT sektor má velký, dosud ne zcela využitý potenciál, který bude za pomoci tohoto specifického cíle přeměněn ve hmatatelné výsledky. Hlavním cílem je růst konkurenceschopnosti založený na vyvíjení a využívání vysoce inovativních ICT.