CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Projekt SPINNET

 

SPINNET (SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol)

 

Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační a veřejnou sférou. Vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV (výzkum a vývoj) sektoru s aplikační sférou prostřednictvím vhodně zvolených partnerů v jednotlivých regionech. V rámci projektu vznikne národní síť, která bude založena na partnerství vysokých škol a vědeckotechnických parků v regionech.

 

Realizátor projektu:

 • Společnost vědeckotechnických parků ČR

 

Partneři projektu:

 • Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání
 • Technologické centrum Hradec Králové
 • BIC Brno
 • Technologické inovační centrum Zlín
 • Vědecko-technologický park Ostrava
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Hradec Králové
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Vysoká škola báňská – TU Ostrava
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

 

Klíčové aktivity projektu:

 • preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů
 • stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí
 • stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách
 • dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích
 • partnerství s aplikační sférou a portál SPOLUPRACE.ORG

 

Více informací k projektu SPINNET naleznete na www.svtp.cz v sekci Dokumenty SVTP ČR/SPINNET

 

Zakládáme inovační firmu

Příručka obsahuje aktuální zkušenosti při přípravě zakládání, fungování a dalším rozvoji inovačním firem v prostředí vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, vysokých škol a dalších spolupracujících subjektů. Zakládání inovačních firem s využitím soutěží o studentské podnikatelské záměry včetně prezentací těchto záměrů bude jednou z aktivit v rámci udržitelnosti projektu do 8/2019.

Metodika hodnocení podnikatelských záměrů

Příručka vznikla ověřením spolupráce v rámci stáží a souvisejících aktivit, jejíž součástí byly studentské podnikatelské inovativní záměry prezentované v rámci regionálních soutěží nebo před hodnotící komisí. Hodnoceno bylo zpracování podnikatelského záměru, dále technické, ekonomické a společenské přínosy a v neposlední řadě také samotná prezentace záměru. Jsou zpracovány rovněž získané zkušenosti a pozornost je věnována zejména významu podnikatelského záměru, jeho technickému, ekonomickému a společenskému přínosu.

Dobrá praxe ve VTP

Příručka představuje základní přístupy k přípravě, provozování a dalšímu rozvoji vědeckotechnických parků v ČR a rovněž ke spolupráci Společnosti vědeckotechnických parků ČR, jednotlivých vědeckotechnických parků a inovačních firem v nich umístěných se zahraničními partnery na těchto třech základních úrovních.

Praxí k lepšímu uplatnění po škole

Tato případová studie obsahuje aktuální zkušenosti a příklady při realizaci stáží studentů v inovačních firmách nebo organizacích a stáží popularizátorů VaV v prostředí vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, vysokých škol a dalších spolupracujících subjektů. Na vybraných příkladech dále ukazuje na význam praxí a stáží k uplatnění po škole. Je rovněž demonstrován přístup vybraných partnerů k realizaci stáží a praxí v podmínkách projektu SPINNET.

Metodika správné stáže ve VTP

V této metodice jsou uvedeny poznatky a zkušenosti mentorů stáží zúčastněných vědeckotechnických parků a metodiků stáží zúčastněných univerzit. Poznatky jsou uspořádány do základních etap stáží. Příprava stáže se týká jejího obsahu, oslovování studentů a smluvního zajištění. Průběh stáže se zaměřuje na plnění stanovených úkolů a doložení způsobu tohoto plnění. Smluvní zajištění stáže obsahuje legislativní, technické a ekonomické podmínky pro konání stáže. Metodika by měla napomoci zúčastněným vědeckotechnickým parkům a univerzitám a ostatním subjektům v ČR ke kvalitní přípravě a průběhu stáží ve vědeckotechnických parcích.

Katalog vědeckotechnických parků

Katalog představuje základní přístupy k přípravě, provozování a dalšímu rozvoji vědeckotechnických parků v ČR a rovněž ke spolupráci Společnosti vědeckotechnických parků ČR, jednotlivých vědeckotechnických parků a inovačních firem v nich umístěných se zahraničními partnery na těchto třech základních úrovních.