CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
SPOLUPRACE.ORG portal provides up-to-date information on cooperation between universities, industry, innovative institutions and students.
Find a partner for your project!

COMPANIES COMPANIES

Selected collaborating companies are presented in this section

UNIVERSITIES UNIVERSITIES

In this section you will find universities presenting cooperative partners

IPIP IPIP Support institutions for innovative business

This section contains presentations of selected institutions that support innovative businesses and provide their services

STUDENTS STUDENTS

Students present in this section to establish business, university or IPIP

Dotace EU

Stránka se připravuje

 

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, přináší v dotačním období 2014 - 2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:

Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje
Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem
Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií
Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií

 

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských fondů ve třech prioritních osách.

Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání